Эрэн сурвалжлах сурвалжлагчдын төлөө төв
Эрэн сурвалжлах сурвалжлагчдын төлөө төв / MCIRТанилцуулга

Монголын анхны дата сэтгүүл зүйн хакатоныг “Тэгш бус байдлыг тэгшитгэе” сэдвийн хүрээнд зохион байгуулж буй. Өрсөлдөгч 10 баг нь нээлттэй мэдээллийн сан ашиглан тэгш бус байдалтай холбоотой асуудлаар дата сэтгүүл зүйн чанартай бүтээл гаргах юм. Өөр өөр мэргэжил, туршлагатай багийн гишүүд хамтран ажиллаж, туршлага солилцохын зэрэгцээ дата болон сэтгүүл зүйн менторуудаас зөвлөгөө авах, суралцах боломжийг […]

Эрэн сурвалжлах сурвалжлагчдын төлөө төв