Эрэн сурвалжлах сурвалжлагчдын төлөө төв
Дата сэтгүүл зүйн 36 цагийн ХАКАТОНҮйл явдал

Монголын анхны дата сэтгүүл зүйн хакатоныг “Тэгш бус байдлыг тэгшитгэе” сэдвийн хүрээнд зохион байгуулж буй. Өрсөлдөгч 10 баг нь нээлттэй мэдээллийн сан ашиглан тэгш бус байдалтай холбоотой асуудлаар дата сэтгүүл зүйн чанартай бүтээл гаргах юм. Өөр өөр мэргэжил, туршлагатай багийн гишүүд хамтран ажиллаж, туршлага солилцохын зэрэгцээ дата болон сэтгүүл зүйн менторуудаас зөвлөгөө авах, суралцах боломжийг энэхүү үйл ажиллагаа бүрдүүлэх юм. Ингэснээр дата сэтгүүл зүйн Хакатоноос гарах бүтээлүүд нь чанартай, сонирхолтой байж, тэгш бус байдлын асуудалд олон нийтийн анхаарлыг татна гэдэгт бид итгэж байна.